صفحه ی اصلی از پزشکان / مراکز درمانی


بیمارستان فوق تخصصی چند منظوره بین المللی ولیعصر

آدرس : خیابان امام - ورودی زعفرانیه

041-33273000

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام سجاد ( ع )

آدرس : بلوار استاد شهريار - پايين تر از مجتمع تفريحي و فرهنگي باغلار باغي - روبروی مجتمع تفریحی صدرا

041-33286770

بیمارستان خصوصی شمس تبریز

آدرس : تبریز ـ مابین چهارراه آبرسان و چهارراه عباسی

041-36583030

بیمارستان تخصصی آذر

آدرس : تبریز - خیابان حافظ - جنب مرکز فرهنگی و ورزشی هلال احمر - بیمارستان نور نجات

041-33362201

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور نجات

آدرس : خیابان حافظ - جنب مرکز فرهنگی و ورزشی هلال احمر

041-33371981

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا

آدرس : خیابان نیروی هوایی - میدان قونقا - روبروی باغ گلستان

041-32807168-69

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زکریا

آدرس : خیابان مدرس - جنب کمیته امداد امام

041-35261351-7

بیمارستان تخصصی شهریار تبریز

آدرس : تبریز - بلوار استاد شهریار - خیابان ناصری

041-36581490

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود تبریز

آدرس : تبريز - خيابان ارتش جنوبي -نرسيده به چهار راه باغشمال

041-35566227


آزمایشگاه دانش

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

آزمایشگاه دانش

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

آزمایشگاه دانش

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

آزمایشگاه دانش

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

آزمایشگاه دانش

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید


رادیولوژی مهر

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

رادیولوژی مهر

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

رادیولوژی مهر

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

رادیولوژی مهر

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید

رادیولوژی مهر

شنبه تا چهارشنبه : 8 صبح الی 11 شب

تبریز - ولیعصر - فلکه بارنج به طرف فلکه اوحدی - جنب رستوران جلالی

38887799

جهت رزرو نوبت با شماره تلفن های آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید